Anadolu Selçuklu`dan Osmanlı`ya Mimari Eskiz Atölyesi

Atölyenin Amacı:

Tüm program, Mimar Sinan' ın merkezi kubbeyi kare/ altıgen / sekizgen çardak sistemini kullanarak mekâna nasıl mükemmel bir biçimde hâkim kıldığını eskiz teknikleri üzerinden anlamak üzere kurulmuştur.


Atölyenin içeriği:

- Doğudan Batıya Aktarımda Orya Asya ve Büyük Selçuklu Cami Mimarisinin Anadolu'daki Yansımaları
- Anadolu Selçuklu Devletinde Cami Tipolojisi ve Süsleme Karakteri
- 13.yy. Anadolu Klasik Eserleri; Kervansaraylar
- II. Beylikler Dönemi Eserleri ve Merkezi Kubbe Gelişimine Katkıları
- Osmanlı Mimarisi
- Erken Dönem Osmanlı Mimarisi ve Zaviyeler
- Klasik Dönem Osmanlı Mimarisi ( Sinan Öncesi – Sinan Dönemi ve Sonrası)
- Cami Mimarisine Batı Etkisi
- Osmanlı Son Dönem Camileri ve Eklektik Uygulamaları


Atölye Takvimi:

Atölye Tarihleri: 13 Şubat 2016 Cumartesi – 09 Temmuz 2016 Cumartesi
Atölye Günü ve Saati: Cumartesi / 12.15 – 14.15
Atölye Süresi: 21 Hafta (5,5 Ay)

Serap Ekizler Sönmez

1973 yılında Almanya'da doğdu. Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra bir süre bu alanda çalıştı. Üniversitedeyken başladığı resim eğitimine 12 yıl boyunca ressam İlhami Atalay atölyesinde devam etti. Daha sonra sürrealist ressam Erol Deneç'ten dersler aldı. Resme ilgisi ağır basan sanatçı Kimya sektörünü tamamen bırakarak 2003'te kendi atölyesini açtı. Çeşitli karma ve kişisel sergilere katıldı. 10 yıl boyunca özel dersler verdi ve her yıl öğrencilerini karma sergilere hazırladı. Birçok uluslararası koleksiyonlarda özgün eserleri mevcut olan sanatçı; resim, kaligrafi, karikatür, duvar ressamlığı gibi birçok çeşitli alanda çalışmalarına devam etmektedir. "İslam Tarihi ve Mimari Eserleri" ve "İslam Sanatı'nda Geometrik Desenler" gibi alanlara merak salarak bu konuda araştırma ve incelemelerde bulunmuş olan Serap Ekizler Sönmez, bu bağlamda Marmara Üniversitesi SBE İslam Tarihi ve Sanatları bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. Özellikle Mimar Sinan dönemi yapılarını inceleyerek bu yapılarda bulunan geometrik desenlerin analizlerini içeren kapsamlı bir çalışma hazırlamıştır. İslam Mimarisinin tarihsel süreçte nasıl geliştiğine ilişkin araştırmalar yaparak önemli eserlerin eskiz çalışmalarını ve desenlerini çizmiştir.