Ahmed Alomari ile Hüsn-i Hat Atölyesi

Rik'a , Nesih

Hat sanatının esasları dersleri; Hat malzemelerini tanıma, kalem ve hat kaleminin hazırlanması, kağıt, mürekkep. Yazı ve harflerin yazılışlarının tek tek açıklanması, hat yazılarının ders esnasında tashihi.

Hat kağıdının klasik, kadim yolla hazırlanmasının açıklanması. Harflerin birleştirilmesi ve cümle oluşturma dersleri.

Gerekli Malzemeler: Hat kalemi(kamış), mürekkep, beyaz kağıt.

Atölye Takvimi:

Atölye Gün ve Saati: Pazar / 15.00 - 17.00 (2 saat)

Not: Atölyemiz sürekli devam etmekte olup, Rik’a ve Nesih hat yazı çeşitlerinden birini veya ikisini seçebilirsiniz.

Ahmed Alomari

1985 yılında Bağdat - A’zamiyye kentinde dünyaya geldi. Halep Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Küçük yaşlarından itibaren hat sanatında eğitim gören Ahmed Alomeri merhum Abdülaziz es - Samarrai’nin yanında geçirdiği dört senelik eğitim hayatının ardından hocasının tavsiyesi üzerine Bağdat’a gidip orada Abbas el-Bağdadi’den sülüs ve nesih hatlarını meşk etti ve hocasından icazet aldı. Daha sonra İstanbul’a gelerek burada eski büyük hocaların eserleri üzerine incelemelerde bulundu. İstanbul’da, Davut Bektaş ve Ferhat Kurlu gibi alanında uzman isimlerden sülüs ve nesih meşk etti. 2010 yılında, Merhum Hamit el-Emedî’den icazetli olan ve Iraklı hattatların şeyhi ve üstadı kabul edilen Hacı Mehdi el-Ceburî’den Arap Hat Sanatında icazet aldı.