3DS MAX ile Mimari Görselleştirme

Program; tasarım ve özellikle de mimarlık sektöründe üç boyutlu modelleme teknikleri arasında en çok tercih edilen 3DS MAX’in, hiç bilmeyen ve/veya temel düzeydeki bir kullanıcıya öğretilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Müfredat yoğun uygulamalı çalışmalarla tamamlanmıştır.

Öğrenci İşlerinden Örnekler