1.Uluslararası İslam Sanatında Geometrik Desenler Çalıştayı

İstanbul Tasarım Merkezi ve Ümraniye Belediyesi'nin birlikte düzenlediği, alanında Türkiye’de bir ilk olan 1.Uluslararası İslam Sanatında Geometrik Desenler Çalıştayı 'Tarihsel Süreç ve Yeni Denemeler' isimli program 23-29 Eylül 2013 tarihinde İstanbul Tasarım Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Açılış programı ve konuya dair düzenlenen 'İslami Geometrik Desenlerde Tarihsel Süreç ve Yeni Denemeler' isimli Panel'in ardından dünyanın çeşitli yerlerinden gelen uzmanların katılımlarıyla toplam yedi gün boyunca konu derinlemesine ele alınarak incelendi.

Hindistan, İngiltere, Ürdün, Hollanda gibi çeşitli ülkelerden ve Türkiye’den yüzlerce başvuru arasından özel bir değerlendirme süreciyle seçilip kabul edilen katılımcılar, 7 gün boyunca düzenlenen çalıştayın her aşamasında çalışmalara dahil olarak katılım belgesi almaya hak kazandılar.

'Tarih & Kaynaklar', 'Klasik Yöntemler' ve 'Modern Uygulamalar’ olmak üzere üç ana başlık altında kurgulanan program; konferans ve seminerler, uygulamalı atölyeler, sergiler ve teknik gezilerden oluşan bir faaliyet takvimiyle tamamlandı.

Teknik gezi listesi :

Süleymaniye kütüphanesi
Süleymaniye Camii
İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi
Şehzade Camii
Çinili Köşk
Edirne Mimari Eserleri

Konuşmacılar :

Erdem Akan (Türkiye)
Rima al-Ajlouni (ABD)
Carol Bier (ABD)
Jay Bonner (ABD)
Eric Broug (İngiltere)
Jean-Marc Castera ( Fransa)
Goossen Karssenberg (Hollanda)
Miroslaw Majewski (Abu Dabi)
Emil Makovicky (Danimarka)
Selçuk Mülayim (Türkiye)
Hacali Necefoğlu (Türkiye)
Julian Eduardo Molina (Dubai)
Luis Fernando Molina (Dubai)
Reza Sarhangi (ABD)
Hüseyin Sen (HollandaTürkiye)
Elvira Wersche (Hollanda)

Türkiye'de İslami Geometrik Desenler Paneli

Açılış Konuşmaları

Miroslaw Majewski - Atölye-1

Eric Broug - Panel Sunum

Eric Broug - Atölye-1

Eric Broug - Atölye-2

Reza Sarhangi - Sunum

Reza Sarhangi - Atölye-1

Reza Sarhangi - Atölye-2

Reza Sarhangi - Atölye-3

Hassa Mimarlık - Atölye-1

Carol Bier - Atölye-1

Carol Bier - Atölye-2

Rima Al-Ajlouni - Atölye-1

Jay Bonner - Sunum

Jay Bonner - Atölye-1

Jay Bonner - Atölye-2

Jean Marc Castera - Atölye-1

Jean Marc Castera - Atölye-2

Jean Marc Castera - Atölye-3

Emil Macovicky - Atölye-1

Elvira Wersche - Atölye-1

Goossen Karssenberg - Atölye-1

Luis Molina & Julian Molina - Atölye-1

Selçuk Mülayim - Atölye-1